E-mail en Apps

Sommige software wordt door veel Belgische bedrijven gebruikt, namelijk Microsoft Exchange, SharePoint en CRM. Deze veel gebruikte software biedt ClearMedia aan in een Software-as-a-Service-concept (SaaS), dwz dat ClearMedia zich bekommert over de hardware, veiligheid, backups, monitoring, beheer en updates.

U gebruikt de software zoals water of electriciteit en betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. Investeren in hardware, software-licenties en onderhoud is niet meer nodig. Gezien het feit dat alle kosten gespreid worden over vele gebruikers, liggen de kosten lager dan wanneer u dit enkel voor uw bedrijf zou opzetten.

Hieronder leest u meer over deze producten.

Met ClearMedia Hosted Exchange zijn we altijd bereikbaar voor onze klanten en kunnen we van eender waar aan onze centrale agenda.

Jan Stevens
Jan Stevens, Managing Director @ Art dec'eau